De ‘Ternary Letters’ van Benny Greb, t.o.v. de rumba clave en een heartbeat, vragen heel wat meer aandacht dan de ‘Binary Letters’
Oplossing ?
Tempo flink omlaag en oefenen in goed gezelschap 🙂